Professionel dialog

Du sidder i en situation, hvor livet virker svært at håndtere eller kompliceret. Du vil gerne tale med en person der kan hjælpe dig i gang med at fordøje dette eller finde andre handle muligheder. Måske bliver du overrasket over dine reaktioner og forstår dem ikke. Det kan være du vil søge ind til dine behov og kende dem.
Når du starter i et forløb hos mig vælger du at:

  • Afdække dine potentialer
  • Lære dig selv bedre at kende i situationer hvor livet er svært
  • Prioritere dine opgaver i livet lige nu
  • Komme styrket ud af din situation
  • Lave en struktur – både på det indre og ydre plan
  • Sætte dig mål – små som store og langsigtede

Lisa Møller Jørgensen

Lisa Møller Jørgensen – Den Givende SamtaleJeg er født i 1967 og vokset op rundt omkring i verden; USA, Nigeria, Italien og Danmark.

Som 16-årig blev min moder syg med en svær sindslidelse og mit familieliv forandredes endegyldigt.

Jeg valgte i midten af 20’erne at gå målrettet i terapi og bearbejde mine erfaringer hidtil.

Samtidig fik jeg en løsningsorienteret assistancerolle i mit arbejde som sagsbehandler for uheldsramte rejsende. Dette gav mig indsigt i en force jeg har. Når det drejer sig om at være i dialog med et menneske der oplever akut utryghed, krise, rådvildhed og mange flere af de svære emotioner holder jeg jordforbindelsen. Som naturlig konsekvens af min egen baggrund og mit arbejde valgte jeg at investere i en terapeutisk uddannelse.

Siden hen tiltrådte jeg en stilling i Landsforeningen SIND med ansvar for et frivilligt tiltag for personer med en sindslidelse. Dette gav mig en forståelse af hvor traumatisk det er at have en sindslidelse. Det er ligeledes svært at være pårørende til mennesker med alvorlige eller kroniske sygdomme.

Jeg arbejder som frivillig rådgiver på en rådgivningslinie for spørgsmål og relaterede problemer med selvmord. For at kunne påtage sig denne opgave, gennemgår man et intensivt kursusforløb og deltager i obligatorisk supervision. Desuden tilbydes der løbende relevante temaoplæg og videreuddannelse.

SUPPLERENDE UDDANNELSE

Jeg har løbende støttet min uddannelses til oplevelsesorienteret psykoterapeut med egen terapi forløb, meditation, yoga, healing, sjælerejser, kurser i skærpet bevidsthed m.m. Jeg styrkes i dette arbejde og opsøger forankring i mit indre sjæleliv og jordforbindelse. Jeg tror på at krop og sjæl hænger uadskilleligt sammen. Jeg tror på at vi alle har en livsopgave med os og at vi kan vælge at finde frem til den. Jeg pålægger ikke mine omgivelser min overbevisning. Jeg forholder mig nysgerrigt til emner indenfor pædagogik, coaching, psykologi, terapi, alternativ behandling etc. Denne nysgerrighed holder mig vågen og vidende om, hvad der bevæger sig i samfundet, samt hvor der foreligger nye erfaringer.

MIN UDVIKLING

Jeg har et aktivt og stort netværk indenfor erhvervslivet, blandt behandlere og iværksættere. Ved at deltage i disse fora er jeg deltagende i gruppedynamisk dialog og udvikling, har sammenhænge i mit liv, hvor jeg diskuterer alt fra forretningsetik til mulighed for at opdyrke nye arbejdsopgaver. Ikke mindst, løbende at kunne sparre og blive udfordret. Jeg vil forblive et menneske i udvikling og bevægelse.

MIT MENNESKESYN

Jeg mener, at vi alle som udgangspunkt, er født med evne til kærlighed, eksistensberettigelse og ligeværd. Vores forvaltning af disse er underlagt vores erfaring hidtil samt vores betingelser i livet.

Hvert menneske har sine resurser og talenter. For at leve et liv der passer vores individuelle personlighed påkræves der refleksion, erkendelse og vilje.

Tilgang

SAMTALETERAPI
-proces

Forstil dig, at du får belyst dine tanker og følelser fra nye vinkler som derfor giver dig adgang til at handle og se din situation på en ny måde, der er med til at lette forståelsen af dit eget liv. Du får en erkendelse af dine personlige muligheder, og hvordan du forbedrer din livskvalitet.
Som terapeut bruger jeg min faglighed og indlevelsesevne. Jeg støtter dig i at undersøge dine værdier og din adfærd og mønstre du har. Du får et sted, hvor du kan give udtryk for det, der fylder hos dig netop nu.

”JEG STØTTER DIG I AT UNDERSØGE DINE VÆRDIER”

Du og jeg, som klient og terapeut, indgår en aftale om bevidst at tage udgangspunkt i en problemstilling, som du ønsker at reflektere aktivt over. Dette medfører at du bevidst oplever proces, forandring og erkendelse.

RÅDGIVNING
- løsning

Vi lander alle i situationer i livet, hvor vi ikke aner råd.
Hvor vi er fanget i snørklede systemer eller møder
manglende forståelse, hvor vi mindst ventede det. Ofte
står vi tilbage med en følelse af forvirring. Et komplekst, moderne samfund gør ikke opgaven lettere at løse.

”SÅLEDES VIL DU FOKUSERET KUNNE ARBEJDE DIG
GENNEM DIN SITUATION”

Som rådgiver vil jeg stille skarpt på dine muligheder,
forventninger og behov. Med mit brede kendskab og
erfaring med tilbud i samfundet, laver vi sammen en
handlingsplan. Således vil du fokuseret kunne arbejde
dig gennem din situation. Rådgivning retter blikket mod
indsatsområdet, der skal have din fulde opmærksomhed
i en rådvild situation.

COACHING
- målsætning

Coaching giver dig mulighed for målrettet at forøge din handlekraft i dit liv. Som fokusperson arbejder du i nuet og hen imod fremtiden. Coaching forøger din opmærksomhed i forhold til din adfærd i arbejdssituationer, tilbagevendende problemer i forbindelse med opgaver, studier, nye livsvalg og meget mere.

”MIN OPGAVE ER AT HJÆLPE DIG MED AT SKÆRPE DIN OPMÆRKSOMHED”

I et coachingforløb arbejder du med at sætte konkrete mål og skabe en handlingsplan i en given situation. Min opgave er at hjælpe dig med at skærpe din opmærksomhed. At hjælpe dig med at flytte dit fokus derhen, hvor du reelt har indflydelse.

DEN GIVENDE SAMTALE
- motivation og kemi

Jeg kalder hele min tilgang Den Givende Samtale for at give et billede af mit udgangspunkt. En givende samtale er en dialog, der giver anledning til refleksion og vækst. En givende samtale afdækker nye eller glemte perspektiver. Den udspringer af ligeværdighed, nysgerrighed og lysten til at gå på opdagelse.

”EN GIVENDE SAMTALE BLIVER SKABT NÅR DU FØLER DIG HØRT”

Muligheden for vækst styres af vores respektive motivation og indbyrdes kemi. En givende samtale bliver skabt, når du føler dig hørt. Dermed får du adgang til dine resurser og en dybere indsigt i dig selv som det menneske, du er.

Jeg har ansvaret for at være nærværende og skabe rammerne, der skal til, for at du føler dig tryg ved at sætte ord på det, der er svært – nu. Derfor er det en rejse fra en svær samtale til en givende samtale.

ETIK, TAVSHEDSPLIGT OG DIN SIKKERHED

Jeg har tavshedspligt
Jeg overholder Psykoterapeut-foreningens etikregler
Jeg modtager løbende supervision

Kontakt

ringLisa Møller Jørgensen

Tlf: 31 41 04 42
www.dengivendesamtale.dk
dialog@dengivendesamtale.dk

Konto: 9682 0000454478

Dit navn*

Din e-mail*

Din besked